Over Pim

De toeristische markt is altijd flink in beweging en wensen en behoeftes veranderen razendsnel. Bezoekers gaan op zoek naar onderscheidend leisure aanbod en willen daarbij voortdurend geprikkeld worden met unieke ideeën en beleving. Het is in dit kader als DMO, gemeente of city-marketing organisatie essentieel om op basis van je DNA een eigen “storyline” te creëren en dit te ondersteunen met PMC’s die erbij passen en die voor de nodige bewijslast zorgen. Het goed luisteren naar de doelgroepen waarop je je wilt richten is daarbij onontbeerlijk. 

Om als DMO, gemeente, city-marketing organisatie of als ondernemer te kunnen voldoen aan de huidige kritische wensen en eisen is ruime ervaring in deze sector onontbeerlijk. Als zelfstandig leisure professional heb ik meer dan 30 jaar ervaring in lokale en regionale destinatie- cq. productontwikkeling. Daarnaast beschik ik over een groot en divers internationaal trade netwerk in de belangrijkste markten wat snel en effectief voor de juiste activatie kan zorgen. Mijn aanpak is pragmatisch, enthousiast en vooral effectief. 

Gedreven | Gepassioneerd | Proactief | Enthousiast | Empathisch | Ervaren | Kundig | Professioneel | Verbindend | Ondernemend | Sportief

Werkzaamheden: 

Werk samen met, voor en samen met (semi) overheidsorganisaties, stakeholders, ondernemers, internationale reisorganisaties, OTA’s, busmaatschappijen, DMC’s, (rivier) cruise maatschappijen, universiteiten, event & meetingplanners en creatieve designbureau’s. Waar gewerkt wordt aan toeristische of zakelijke initiatieven, realisatie en uitrol van deze plannen kan ik een waardevolle bijdrage leveren.

Int' trade services

Begin maken met actieve marktbewerking en het per markt activeren van de belangrijkste tradepartners.  

Tradebeurzen

Leisure beurzen als ITB Berlijn, WTM Londen, Fitur in Madrid of zakelijke beurzen IMEX in Frankfurt of IBTM in Barcelona zijn vertrouwd terrein.

Site-inspecties

De internationale doelgroepen letterlijk kennis laten maken van het leisure aanbod in de stad of regio is een cruciale stap in het verkoopproces.

kennissessies

Professionalisering van lokale en regionale leisure partners cq. ondernemers door hen te informeren over verschillende internationale markten.

Persbezoek

Faciliteren van internationale vakmedia en persreizen is een zeer belangrijke en efficiënte vorm van regiopromotie c.q. destinatiemarketing.

PMC’S ontwikkelen

Samen met locale ondernemers concrete Product-Markt-Combinaties ontwikkelen om je te onderscheiden van andere steden en regio's. 

Fiets-en wandelroutes

Door product aanpassingen en het toevoegen van belevingselementen werd de Van Gogh fietsroute in 2017 Europees fietsroute van het jaar .

veldonderzoek

Door aanbod inventarisatie herken je onderscheidend aanbod ten opzichte van andere regio’s en signaleren we gezamenlijke thema’s of themalijnen.

Projecten

VisitBrabant: 2013 - 2020

De marketingorganisatie van Noord-Brabant zet vanaf 2013 in op grote toeristische ontwikkelingsprojecten waarbij nationaal en internationaal toeristisch bezoek pro-actief wordt gestimuleerd. De belangrijkste projecten waren:

  • 2013 - 2018: Vorming van De Brabantse Int. Trade & Short-Break alliantie.
  • 2013 - 2015: Van Gogh Jaar & Van Gogh Europa.
  • 2015 - 2016: Jheronimus Bosch-jaar.
  • 2016 - 2017: 100 jaar De Stijl & Dutch Design.
  • 2018 – 2020: Brabant Remembers 40 - 45 & 75 jaar bevrijding.
Trots: Sinds de aanvang van deze grootschalige toeristische ontwikkelingsprojecten in 2013 is het aantal internationale bezoekers naar Brabant zeer sterk toegenomen. Brabant is de provincie (buiten Noord Holland /Amsterdam) met de sterkste groei van het aantal internationale bezoekers in de afgelopen 5 jaar. (Cijfers CBS FEB2020).

Brabant Remembers & 75 jaar bevrijding: 2018 - 2020

Het huidige Brabantse militaire erfgoed en de gebeurtenissen die in de 2e wereldoorlog op Brabants grondgebied hebben plaats gevonden waren onbekend bij de internationale reisorganisaties. Iedereen kent Operation Market Garden maar hebben geen notie dat alle voorbereiding en de gevechten in de 2e helft van 1944 door de geallieerden voor het grootste gedeelte in Brabant hebben plaatsgevonden. Hierdoor is er in 2018 door het Bestuur besloten om actief trade bewerking te doen richting buitenlandse touroperators en Online Travel Agents in UK, USA, CAN, PLN en NED. Doel was om de Brabants WOII erfgoed locaties en musea opgenomen te krijgen in het portfolio van deze int. reisorganisaties. In dit kader zijn er vanaf 2018 een scala van trade activiteiten opgestart om de reisorganisaties bewust te maken en te interesseren in samengestelde nieuwe PMC's. Deze activiteiten hebben geleid tot een groot aantal publicaties in brochures en op websites van reisorganisaties in mn UK, CAN, USA en Nederland. Ook hebben er tal van site-inspecties plaats gevonden en is er ingezet op een (int) gidsenpool waar gekwalificeerde WOII gidsen zich verenigen.  

Van Gogh Brabant & Van Gogh Europa: 2013 - 2017

In 2015 was het 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh stierf. In de provincie Brabant zijn er vijf erfgoedlocaties (Musea) die over sporen van Vincent van Gogh beschikken maar die nog onbekend zijn bij het internationale publiek. Bij dit internationale project waarbij tevens alle Van Gogh-partners in Europa betrokken waren (waaronder Van Gogh Museum, Kroller Muller Museum en de Belgische en Franse partners) was het mijn taak om de internationale touroperators en pers uit te nodigen om de Brabantse Van Gogh erfgoed locaties en musea te komen bezoeken en beleven. Door het samenstellen van de juiste PMC's voor de verschillende doelgroepen en internationale markten slaagden we erin om de grote touroperators en journalisten van over de hele wereld te interesseren in "Van Gogh's Homeland". Met name de allianties die werden aangegaan met niet alleen alle grote internationale reisorganisaties maar ook met het Van Gogh Museum, De Keukenhof en enkele grote internationale media partners zorgden voor enorme boekingsaantallen en een geweldige publiciteit. Het Van Gogh jaar in 2015 resulteerde in 1 miljoen extra! internationale bezoekers die ons land een bezoek brachten.

Jheronimus Bosch 500 & Het NoordBrabants Museum: 2015 - 2016

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Jheronimus Bosch stierf in de stad 's-Hertogenbosch (circa 1450 - 1516). Jheronimus Bosch 500 is de naam van een meerjarig evenement ter herdenking en ere van de wereldberoemde schilder wat in 2016 jaar zijn hoogtepunt bereikte. Als International Trade Manager sloot ik namens Stichting Jheronimus Bosch500 en het Noord Brabants Museum allianties met de belangrijkste internationale touroperators, OTA's, culturele & museum verenigingen uit de belangrijkste herkomstlanden. (DU, BE, UK, SP, IT, USA, JAP en CHN) en stelde ik op maat gesneden PMC's samen (voor groepen en individuelen) voor de verschillende reisorganisaties en verenigingen in de verschillende internationale markten. In 3 maanden tijd van februari 2016 t/m mei 2016 bezochten meer dan 420.000 bezoekers de tentoonstelling en de regio (de planning was 300.000). Meer dan 25% van de bezoekers kwam uit het buitenland.

Waterpoort Riviercruise Regio: 2017 - 2019

In dit duurzaam ontwikkelingsgebied in de zuidwestelijke delta van Nederland tussen Rotterdam en Antwerpen komen drie provincies samen; Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. Deze waterrijke regio lanceerde in 2017 een toeristisch en recreatief ontwikkelingsprogramma om het aantal (internationale) toeristen naar dit gebied te vergroten. Het Bestuur heeft de ambitie uitgesproken dat de regio moet gaan meeprofiteren van de explosieve groei die de riviercruise sector de laatste jaren doormaakt. Vanaf 2017 ben ik als leisure-coördinator betrokken en zie erop toe dat de internationale riviercruise maatschappijen en afhandelaars geïnteresseerd raken in het gebied en dat de aanleghavens en leisure locaties worden opgenomen in het route portfolio. Om de professionalisering, de betrokkenheid en het kwaliteitsniveau onder de betrokken ondernemers en stakeholders te vergroten zijn er training- en kennissessies ten aanzien van de product ontwikkeling georganiseerd om zodoende het Waterpoort gebied “tourist, hospitality & international proof” te maken.

Resort Ridderstee Ouddorp Duin: 2018 - 2020

De aanvang van de bouw van het luxe bungalowresort Ridderstee Ouddorp Duin in Oudorp is begonnen in 2018 waarbij Fase 1 werd geopend in augustus 2019 en fase II juli 2020. Totaal beschikt het Ridderstee Ouddorp Duin over 125 luxe bungalows in verschillende type en luxe. De eigenaar heeft mij gevraagd om te zorgen voor een mooie mix van binnenlandse en buitenlandse touroperators en online booking-platforms waarmee op korte en lange termijn kon worden samengewerkt. Focus moest daarbij komen te liggen op Duitse markt en de Belgische markt omdat deze nationaliteiten bereidt zijn om luxere typen woningen te reserveren en voor een langere perioden. Daarnaast zijn Duitse en de Belgische gasten bereid om ook in de wintermaanden af te reizen en geven ze relatief meer geld uit aan eten en drinken wat niet alleen ten goede komt aan de bestedingen in het restaurant maar ook in het dorp en de regio. Uiteindelijk zijn er samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een mooie mix van internationale reisorganisaties en online boeking platforms en blijven er nog ruim voldoende woningen over de eigen verhuur.

Resort De Leistert: 2010 - 2011

Namens een Limburgse project ontwikkelaar werkte ik als Commercial Manager bij recreatie Resort de Leistert in Roggel. Naast de verblijfscamping de Leistert werd door een vastgoed ondernemer een 5 sterren resort gebouwd met 225 luxe vrijstaande bungalows. Niet alleen om de noodzakelijke informatie- en servicenormen te verhogen maar ook om de verkoop en de verhuur te stimuleren voor de eigenaren, toekomstig eigenaren, consumenten en reisorganisaties is er een service & sales kantoor geopend. Mijn taken betroffen het schrijven van het sales, marketing & communicatieplan, het in de lucht brengen van een aparte verhuur- en verkoop website, het implementeren van online informatiesysteem (incl. CRS & CMS), het verbeteren van informatie, documentatie op het resort, het verzorgen van een (internationale) sales & service kit en zorgen voor een juiste mix aan reisorganisaties. Beoordeling site Zoover beoordeelde De Leistert negen maanden na opening met een mooie 9,3, ontvingen we de Zoover-kwaliteitsprijs en behaalden we een gemiddelde keurige bezettingsgraad van 68% over het eerste seizoen.

TUI Nederland & TUI Duitsland: 2003 - 2008

In Nederland was ik werkzaam voor de Business Unit City-Break en Overland van zowel Arke Reizen als Holland International. Na de fusie van beide A-merken moesten de accommodaties  toegewezen worden aan de juiste labels en dienden er lange termijn relaties aangegaan te worden met channel-managers van alle accommodaties waar TUI in het buitenland mee samenwerkte. Daarnaast was ik drie jaar GSA in de Benelux voor TUI Duitsland. Het was mijn belangrijkste taak om alle merken van TUI Duitsland in de Benelux te vertegenwoordigen en was intermediair tussen hoofdkantoor in Duitsland van alle TUI partners in de Benelux. Was verantwoordelijke voor de gehele operationale organisatie in de Benelux waarbij er twee wekelijks strategische sessies in Hannover waren met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van de B2B- en B2C campagnes.

VVV Amsterdam Tourist Board: 1998 - 2001

M'n laatste functie, voordat ik zelfstandig ging werken, was ik commercieel directeur bij de VVV Amsterdam. Naast het aansturen van het reservation-centre was ik eerste contactpersoon voor alle hoteliers en vrijetijdsaanbieders en was ik verantwoordelijk voor alle informatie-, service-, reserveringsactiviteiten binnen het Amsterdam Tourist Board. Om de trend van dalende omzet te doorbreken was het noodzakelijk om het vaste bedrag wat de eigen leden in de verenigingsstructuur jaarlijks aan contributie betaalden om te zetten naar commissie structuur waarbij er voor iedere reservering een vast commissiepercentage wordt betaalt. Dit betekende een forse extra inkomstenbron voor de VVV en was hard nodig om de organisatie gezond te krijgen. Daarnaast was het noodzakelijk om het service- en kwaliteitsniveau in de meer dan 600 Amsterdamse hotels te verhogen. Uit internationaal onderzoek bleek dat het gastvrijheidsniveau in Amsterdam daalde. In dit kader zijn er zgn. kwaliteits- en servicelevel programma's onder de belangrijkste 'probleem' hotels geïntroduceerd en geïmplementeerd. Uiteindelijk resulteerde dit in een hoger tevredenheidsniveau onder de toeristische en zakelijke bezoekers in de stad.

Breda University of Applied Sciences: 2008 - 2009

Partime docent aan het NHTV Breda (nu BUAS) waar ik gedurende één studiejaar diverse hospitality- en touroperating programma’s heb gedoceerd aan 3e en 4e jaar internationale bachelor studenten. Het interessante aan dit project was dat ik vanuit de praktijk de studenten mee kon nemen en hen kon laten zien hoe de wereld van touroperating eruit ziet. Hoe werk je samen met lokale agentschappen, wat komt er kijken bij het samenstellen van unieke PMC's, gericht op een doelgroep of specifieke markt en waarmee creëer je 'experiences' waardoor onvergetelijke belevingen ontstaan? Het jaar werd afgesloten met een praktijkopdracht waarbij de studenten een productplan moesten inleveren over een unieke "experiencereis" die zij ook concreet op een buitenlandse locatie moesten inkopen, al dan niet gebruikmakend van een lokale DMC. Tevens begeleide ik studenten die in het laatste jaar afstudeerde en die hun eindscriptie schreven.

"Hoodies for the Homeless" in New York: 2019

Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. In Maart 2019 liep ik samen met de kids Daan, Freek en Tijn THE NEW YORK HALF MARATHON. Hardlopen is altijd al een van mn grootste hobbies waarbij ik in m'n jonge jaren twee keer The New York Marathon als ultiem resultaat heb gelopen, in 1999 en in 2004. Hoe mooi is het dan om voor de 60e verjaardag met je drie zonen, na maanden van stevige trainingsarbeid, samen de finish in Central Park te halen. Om het project nog enige maatschappelijke betrokkenheid te geven zijn we een sponsoractie gestart waarbij we wat geld hebben opgehaald voor "Hoodies for the Homeless", een geweldige stichting en vrijwilligers organisatie in New York die hulp biedt aan de daklozen. New York kampt met een enorme hoeveelheid daklozen die met name in de winter onder erbarmelijke omstandigheden leven. We hebben uiteindelijk €1500,- opgehaald die volledig ten dienste kwam aan de stichting.

 

Referenties

Femke Klein
Programmadirecteur Brabant Remembers bij Crossroads Brabant 1940|1945

Pim succeeded in getting national and international touroperators and press interested in the World War II heritage in the province of Brabant (NL). He did so with much enthusiasm, energy and creativity and used his enormous international netwerk . Pim always looks for chances with a willingness to put in the extra mile in order to seize the opportunity.

Frank van den Eijnden
Directeur Van Gogh Sites Foundation - Van Gogh Brabant

Pim is a great, enthusiastic, professional sales and trademanager. Last years Pim initiated and explored new markets for our Van Gogh heritage locations in Brabant. As always with a welcoming and keen approach in new and excisting markets with an enormous network in Dutch and International traveltrade business

Maurits De Beer
Manager Aviation Development & Partnerships at Eindhoven Airport NV

Working with Pim is always a great pleasure! He has a great extensive network and I see him as one of the few experts in incoming tourism in the Netherlands. His open, pro-active character makes him well-respected in the whole tourism and leisure industry, and as such a joy to work with

Margot van Beek
Owner, Art Director & designer "Graphics Etc / reclame, ontwerp & webdesign"

"Pim is one of the most effective project managers I have ever had the pleasure to work with. He has all the characteristics a project manager needs, i.e. great drive, great focus, tremendous commitment, and a strong sense of urgency. It has been a real pleasure to work with Pim during the time he worked for Arcus-Zuid Leisure Real Estate Project Development."

Galerie

Relaties